Anton van der Plas

Anton van der Plas

Wat ik geloof

Men vroeg mij een stuk te schrijven van wat ik heb mee gemaakt als chauffeur zijnde die betrekking op het geloof heeft. Het idee sprak mij aan, om dat voor de chauffeurs te doen of voor een ieder die met de vrachtauto onder weg is. Het is goed om in de bijbel te lezen, want daarin laat God zich vinden. Het is heel mooi als je God leert kennen en wat dat voor jou betekent. Bij mij was het een verrijking om Romeinen 3 te lezen. Lees dit vanaf vers 9: wat betekent dit alles dat er geen mens rechtvaardig is zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. toen ik dit las dacht ik, we kunnen er beter mee stoppen om je eigen iets voor te houden wat niet gaat lukken, maar gelukkig kwam ik verder in het tekst een helder inzicht tegen want het bied uitkomst voor een ieder die gelooft want er staat: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Er staat niet hoe groot dat geloof moet zijn maar geloof als een kind. We verwachten het enkel en alleen van hem die de woorden heeft van het eeuwig leven. Ik las dit toen ik in mijn kooi lag en ik dacht: zo kan ik de reis zeker voort zetten in dit leven waar we slechts op door reis zijn.